REN RØROS er utledet fra Røros Energi og er det nye overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet Røros E-verk med alle sine datterselskap.

Ren Røros handler om klimateknologi og bærekraft, og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros.

Dette er bare begynnelsen!

Ren Røros
Ren Røros